Hướng dẫn khắc phục màn hình tivi LCD bị xước

Hướng dẫn tẩy sạch màn hình tivi LCD bị xước chỉ với một cục Tẩy Gôm. Bài viết được dịch từ wiki how với nhiều phản hồi tích cực.

Read more »