Năm 2014: Năm của dòng tivi 4K

Năm 2014 được cho là năm của dòng tivi 4K với mức giá phổ thông. Dự kiến giá thành sẽ giảm còn khoảng 200-300 USD vào năm 2014.

Read more »